Disclaimer  

Algemeen 

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden. 

Informatie en aansprakelijkheid 

YOU Company stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks dat we dit doen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid (juistheid en volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie) kan YOU Company niet garanderen dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. YOU Company aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite. 

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht op deze website berust bij YOU Company (of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan YOU). Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door YOU Company bv. 

YOU Company behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht. 

Privacy Statement YOU Company 

Je staat op het punt om een stap te zetten in je persoonlijke groei of je hebt onlangs al een inschrijving gedaan. Maar welke persoonsgegevens verzamelt YOU Company eigenlijk? En met welk doel? Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. YOU respecteert jouw privacy. Met dit privacy statement willen wij duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe we jouw privacy beschermen. 

YOU Company bv is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

1.    Welke gegevens worden verwerkt? 

In de volgende situatie verzamelen wij gegevens die je aan ons verstrekt. 

 • Bij een inschrijving voor een training 
 • Bij de aanvraag van een contactmoment via e-mail of telefoon 
 • Bij een aanmelding voor de nieuwsbrief 
 • Bij het (open) solliciteren op een vacature 
 • Tijdens het volgen van een training of coachingstraject 
 • Tijdens het bijwonen van een evenement 

YOU Company verzamelt de volgende gegevens met betrekking tot jouw training: naam van training of coaching, voorkeur startmoment, voorkeur plaats, aanwezigheid, resultaten, voortgang en feedback. Daarnaast verzamelen we ook de volgende persoonsgegevens; naam, achternaam, bedrijfsnaam, geslacht, e-mail, telefoonnummer, postcode, opleidingsniveau en functie. Volg je de training zakelijk dan vragen we je ook naar de contactpersoon binnen het bedrijf dat deze training zal vergoeden.  

Voorsollicitatiesverzamelen wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, curriculum vitae (inclusief de daarop vermelde informatie) en motivatie voor de sollicitatie. 

Bij onze evenementen kunnen er foto’s gemaakt worden door een fotograaf of door een van onze eigen collega’s. Deze foto’s gebruiken wij voor de verslaglegging van het evenement. Indien je niet gefotografeerd wilt worden verzoeken we je om dit tijdens het evenement aan de fotograaf en/of de organisatie door te geven. 

2. Voor welk doeleinde worden je gegevens verwerkt? 

Training en coaching
Om deel te kunnen nemen aan een training of coaching hebben we van jou een inschrijving nodig. Met deze inschrijving geef je YOU toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie en het verlenen van toegang tot (online) materiaal en (elektronische) toezending van informatie over (e-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van YOU. Tijdens de intake vragen we om informatie met betrekking tot jouw werkervaring en leerdoelen. Onze coaches en trainers hebben toegang tot jouw gegevens om het programma vorm te kunnen geven en optimaal aan te laten sluiten op jouw leerbehoefte. 

Nieuwsbrief
Naast informatie over jouw cursus, kun je ook aangeven of je mailings met inspiratie en aanbiedingen van YOU wilt ontvangen. We willen deze mailings zo goed mogelijk laten aansluiten bij de interesses en gebruiksgewoonten van individuele lezers. Daarvoor kunnen wij het lees- en klikgedrag meten. Uiteraard kun je te allen tijde onderaan de mail jouw voorkeuren aanpassen of je volledig uitschrijven voor alle mailings 

Sollicitaties
Om bij ons te solliciteren hebben wij zoals hierboven vermeld nodig: jouw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, curriculum vitae (inclusief de daarop vermelde informatie) en motivatie voor de sollicitatie. Deze gegevens hebben wij nodig voor het werven en selecteren van geschikte medewerkers, stagiaires en/of trainers. De door jou verstrekte gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van jouw sollicitatie. 

3. Bewaartermijn 

Training en coaching
Na afloop van jouw training of coachingstraject worden je persoonsgegevens niet automatisch verwijderd. De bewaartermijn van jouw gegevens wordt bepaald aan de hand van je ontwikkelpad en leerbehoefte. Je mag te allen tijde het verzoek indienen om jouw account te laten verwijderen, dit kan door een mail te sturen naar [email protected] 

Sollicitaties
Wij bewaren jouw gegevens maximaal 1 jaar en verwijderen ze daarna. Word je onze nieuwe collega, dan bewaren we jouw gegevens zo lang als het nodig is. 

4. Wie kunnen er bij mijn gegevens? 

YOU Company zal jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk, daarom sta je in direct contact met de trainer/coach. Hij of zij heeft toegang tot jouw contactgegevens om je te kunnen ondersteunen tijdens het traject waar dat nodig is. YOU Company bv is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en onze trainers en coaches zijn verwerkers. Op grond van artikel 28 AVG moet de verwerking die een verwerker voor een verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, geregeld worden in een (verwerkers)overeenkomst. Al onze trainers en coaches hebben een verwerkersovereenkomst getekend om jouw persoonsgegevens te beschermen en jouw privacy te waarborgen. Jouw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden, daarnaast zijn je gegevens beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen. 

5. Veranderingen 

Dit privacy statement is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is voor het laatst op 9-12-2019 gewijzigd. Wij raden aan om het privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

6. Welke rechten heb ik? 

Natuurlijk heb jij ook een aantal rechten welke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen. 

 • Het recht op dataportabiliteitHet recht om op jouw verzoek persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 
 • Het recht om YOU opdracht te geven om al jouw gegevens definitief uit ons systeem te verwijderen. 
 • Recht op inzage; Het recht om in te zien welke gegevens we van jou verwerken. 
 • Recht op rectificatie en aanvulling; Het recht om de persoonsgegevens aan te passen of te wijzigen. 
 • Het recht op beperking van de verwerking; Het recht om minder gegevens te laten verwerken. 
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering; Het recht op een menselijke blik bij besluiten. 
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

7. Cookies 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van YOU Company gebruiksvriendelijker. 

Waarom gebruiken we cookies? 

Wij maken gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Met cookies maken we onze website gebruiksvriendelijker. De cookies maken het voor ons mogelijk om het websitebezoek te analyseren en verbeteringen door te voeren waardoor we jou in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. En het moet gezegd: we gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden. Met behulp van cookies van derden (zoals LinkedIn en Facebook) zorgen we er bijvoorbeeld voor dat je relevantere advertenties krijgt op social media en je geen persoonlijke aanbiedingen misloopt. 

De functionele cookies 

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De onderstaande cookies worden maximaal 30 dagen bewaard en zorgen ervoor dat wij aan de hand van anonieme statistieken onze website kunnen verbeteren. 

 • Google Analytics 
 • LinkedIn Analytics 

De marketing cookies 

Deze cookies stellen ons in staat om jou als gebruiker persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Hierbij is het belangrijk om te weten dat jij als gebruiker nog steeds anoniem bent, tenzij je je persoonsgegevens doorgeeft door bijvoorbeeld je e-mailadres achter te laten. Deze cookies worden maximaal 90 dagen bewaard. (m.u.v. Hotjar, deze cookies worden na 365 dagen automatisch verwijderd) 

 • Google Dynamic Remarketing 
 • Google Tag Manager 
 • LinkedIn Marketing Solution 
 • Bing Ads 
 • Hotjar 

Accepteren en uitschakelen cookies 

Wanneer je optimaal gebruik wilt maken van onze website, is het nodig dat je cookies accepteert. Dat is gelukkig heel eenvoudig. Je accepteert cookies door de melding op je eerste bezoek te sluiten of door gewoon verder te surfen op onze website. Je kunt de cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal meer werkt. 

8. Vragen of opmerkingen?

Als trainee, coache of sollicitant heb je te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar  info@youcompany.eu. 

Heb je andere vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw persoonsgegevens of heb je vragen over dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via 026 – 20 22 637 of  [email protected]. 

Mochten we er samen niet uitkomen dan kan je ook contact opnemen met de toezichthouder: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

YOU Company bv 

Postadres:
Postbus 30119
6803 AC Arnhem 

Bezoekadres:
Kantoor Zuidpoort
Wassenaarweg 40
6834 NW Arnhem